Bin Sad Bin Zengi Kimdir,Biyografi

Bin Sad Bin Zengi Kimdir,Fars Salgurlu atabeki (öl. Şiraz 1231).

Bin Sad Bin Zengi Biyografi

Ağabeyi Tekle bin Zengi’nin ölümü üzerine başa geçmek istediyse de amcasının oğlu Tuğrul hükümdar oldu.

Tuğrul ile Sad arasında uzun süre devam eden savaşlar sonucunda Tuğrul esir düştü ve Sad Fars atabeki oldu (1203).

Sad, bu karışıklıklar yüzünden ülkesinde ortaya çıkan kıtlığı önledi ve halkı refaha kavuşturdu.

Kirman’ı ülkesine kattı.

Irak’ı yağmaladı.

Fakat Harizmşah hükümdarı Sultan Muhammed tarafından esir edildi (1216).

Kurtuluş akçesi karşılığında serbest bırakıldı.

Şiraz’a geri dönüşünde tahtı işgal eden oğlu Ebubekir ile savaştı ve halkın desteğiyle tekrar başa geçti.

Bir cevap yazın