Bioenerji Nedir,Nasıl Yapılır | Ansiklopedik Bilgi |


Bioenerji nedir kısaca,Biyoenerji bilimi nedir,Bioenerji nedir ne işe yarar,Bioenerji Nedir
,Nasıl Yapılır,Canlıların enerjiyi bir şekilden başka bir şekle çevirebilme yeteneğini yansıtan en güzel örneklerdendir.

Yaprak. Güneş’ten aldığı ışık enerjisini depolanabilen kimyasal enerjiye dönüştürür.

Ateş böceği, vücudundaki kompleks organik moleküllerin bağlarında depoladığı kimyasal enerjiyi, yaz geceleri kırlarda, nokta halinde görülebilen ışık enerjisine çevirir.

Bioenerji
Bioenerji,Canlıların enerjiyi bir şekilden başka bir şekle çevirebilme yeteneğini yansıtan en güzel örneklerdendir. Yaprak. Güneş’ten aldığı ışık enerjisini depolanabilen kimyasal enerjiye dönüştürür.

Elektrikli yılan balığı ise kimyasal enerjisini meşhur elektrik “şokuna” dönüştürür.

Dünya’yı saran ince biyosfer tabakası olmasaydı Dünya’ya gelen enerji miktarı hem değişken hem de bugünkü seviyesinden çok daha fazla olacak, böylece canlıların yaşamasını olanaksız hale getirecekti.

Canlıların yaşamak için gerek duydukları enerjiyi nasıl sağladıklarının, nasıl kullandıklarının ve bu enerjinin bir organizmadan başka bir organizmaya nasıl geçtiğinin incelenmesi biyolojik enerji biliminin (bioener getics) konusudur.

Bu dalın bilim adamları anlaşılması güç hücre içi molekül balesinden, organizmalardaki yaşam sürdürücü kimyasal reaksiyon serilerine ve güç üretimine kadar enerji çevrimini ve kullanımını gerektiren bütün yaşamsal olayları incelerler.

Yaşam ve Termodinamik Kanunları

Enerjinin ve maddenin davranışını düzenleyen doğa kanunları cansız maddeler için olduğu kadar canlılar için de geçerlidir.

Biyolojik enerji bilimi bu kanunların canlılardaki uygulamalarını da inceler.

Termodinamik kanunları (enerji, iş ve ısı arasındaki ilişkiler) doğa kanunlarının en önemlilerindendir.

Termodinamiğin birinci kanununa göre bir sistemdeki enerji değişikliği, sisteme giren toplam enerjiyle sistemden çıkan toplam enerjinin farkına eşittir.

Biyolojik enerji bilimi bu kanuna uygun olarak gerçekleşir, çünkü canlılar ancak harcadıkları enerjiden daha fazlasını elde edip depoladıkları taktirde büyürler.

Termodinamiğin ikinci kanunu ise enerjinin işe dönüştürülmesinin sınırlı bir ölçüde gerçekleştirilebileceğini ifade eder.

Entropi olarak bilinen olay yeryüzündeki yaşamın sürekli hareket eden kendi kendine yeterli bir makina olmadığını açıklar.

Dünya’da yaşamın sürdürülebilmesi için Güneş enerjisine ihtiyaç vardır.

Böylece biyolojik enerji biliminin, biyolojik olayları açıklayabilmek için fizik kanunlarından yararlanan bir bilim dalı olduğunu da söyleyebiliriz.

Canlılarda Enerji Canlılar yaşamlarını sürdürebilirimi için gerekli olan enerjiyi fotosentez veya metabolizma yoluyla elde ederler.

Yeşil bitkilerde meydana gelen fotosentez olayı, Güneş enerjisinin tüm canlı türlerinin beslenmesini sağlayan kimyasal enerjiye çevrilmesi işini gerçekleştirir.

Yapraklara gelen Güneş ışığı bir dizi, kimyasal reaksiyon sonucunda kimyasal enerjiye dönüştürülüp, adenozin trifosfat (ATP) moleküllerinde depolanır, ATP- biyolojik enerji biliminin en önemli konularından birisini oluşturur.

ATP tüm canlılarda bulunur ve yaşam için gerekli olan enerjiyi, yapısındaki fosfat moleküllerinin yüksek enerji bağlarında depolar.

Bitkiler ATP’de depolanan enerjiyi kullanarak glikoz gibi daha kompleks organik moleküller oluştururlar.

Glikoz sadece bitkiler için değil hayvanlar için de önemli bir besin maddesidir.

Metabolizma ise hayvanlardaki enerji kullanım mekanizmasıdır.

Glikozda ve diğer kompleks moleküllerde depolanan enerji, büyüme, kasların ve dola yısıyla organların hareket ettirilmesi, sinirlerin uyarılması ve iş ‘gerektiren bütün hücresel olaylarda kullanılır.

Bir cevap yazın