Bireylik Nedir?

Bireylik Nedir Bireyi meydana getiren şey. Bir kişiye veya bir şeye özgü orijinallik.Bireylik somut alanda kavramlar alanında tekil terimin anlattığı şeye, en zengin ve en karmaşık şeye tekabül eder.

Bireylik Duygusu Nedir

Leibniz’in formülüne göre «Bireylik kendinde,  deyim yerindeyse, tohum halinde sonsuzluğu kapsar».

Bireylikte ele alman alanlara göre çeşitli dereceler vardır: çeşitli şekillerin geometrik bireyliği; çeşitli elemanların fiziksel ve kimyasal bireyliği; her biri bağımsız varlığını sürdüren (doğma, gelişme, çoğalma, ölüm) canlı organizmaların biyolojik bireyliği; biyolojik bireyliğe bilinçli kişiliği ve öznelliği ekleyen psikolojk bireylik.

Hangi düzeyden bakılırsa bakılsın birlik, özdeşlik, süreklilik ve tek’lik (birey, cinsinde tektir) bireyliğin niteleyecileridir.

Filozoflara göre bireylik ya ilke olarak (o zaman açıklama gerektirmez, çünkü varlığın dokusunu meydana getiren şey «farklı oluş» tur [msl. Herakleitos]) veya başlangıçta tek cinsten olan bir varlıktan türeme (o zaman açıklanması için bireyleme ilkesine başvurulur [msl. Aristoteles ve skolastikler] çünkü bu ilke ya maddenin kendi, veya «kendi kendilik» olarak kabul edilmiştir.

Bilim görünüşte birbirine yabancı olaylar altında özdeş süreçlerin rol oynadığını keşfettiği ölçüde (biyolojik olgular kendilerinden çok daha az bireyleşmiş olan kimyasal olgulara indirgendiğinde durum budur) bireylik kavramında değişiklik yapmış veya toptan inkâr etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir