Bitkilerin Üreme Organı

Bitkilerin Üreme Organı
Bitkilerin Üreme Organı Erkekorganlardan etrafa, rüzgârın etkisiyle çiçektozu denilen sarı bir toz saçılır; çiçektozları dölleyici hücrelerdir (erkek döl hücreleri).

Bitkilerin Üreme Organı Erkekorganlardan etrafa, rüzgârın etkisiyle çiçektozu denilen sarı bir toz saçılır; çiçektozları dölleyici hücrelerdir (erkek döl hücreleri).

Dişi çiçekler ya da çiçeğin dişiorganı daha karmaşık yapılıdır.

Çünkü döllenecek dişi hücre (yumurta) yüzeyde değil, derinde bir yumur­talığın içindedir (bitkilerdeki yumurtalık memelilerdeki dölyatağına karşılığıdır).

Yumurtalık bir dişicik borusuyla yüzeye bağlıdır.

Dişicik borusunun ucunda yayvan bir tepecik bulunur ki rüzgârla uçuşan çiçektozu ve tanecikleri buraya konar.

Çiçektozları çimlenerek mikroskopik bir borucuk (çiçektozu borucuğu) meydana getirir.

Bu boru aşağıya doğru uzanarak yumurtacığa ulaşır.

Döllenme, yani erkek ve dişi döl hücrelerinin birleşip kaynaşması bu borucuğun ucunda olur; böylece meydana gelen tek hücreden de bitki taslağı oluşur.

Bir cevap yazın