Bitkinin Yaşamı

Bitkinin Yaşamı,Protoplazma maddesinin herhangi bir parçası, diğerin den daha canlı nitelikte değildir.

Protoplazma parçaları ayrılması ya da hücreden çıkarılması halinde olduğu gibi, terkedilmesi durumunda da hücre ölür.

Protoplazma maddesinin değişik kısımlarının nasıl biraraya gelerek canlı bir nitelik kazandığı, yaşamın gizli kalmış sorunlarından biridir.

Tüm yeşil bitki hücrelerinde kloroplast maddesi bulunur.

Bunlar genellikle çok küçük, disk biçiminde yapılardır.

Çoğu, yeşil klorofil maddesini içerir.

Bir kısmı ise, turuncumsu bir sarı ya da sarı boyamad deleri, klorofil maddesini yapamayan yaprak türlerine rengini verir.

Bazı denizyosunları sarımsı kahverengi, koyu kahverengi, pembe, kırmızı ya da mor boya maddeleri içerir.

Bu durumda kloroplast maddesi, “kromoplast” adını alır.

Tümüyle hepsinin içindeki temel madde, klorofildir.

Kırmızı, turuncu ve mavi güneş ışınlarını emici özellikteki klorofil maddesi, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.

Bu enerji, hücre içindeki su ve karbondioksidin şeker ve oksijene dönüştürülmesinde kullanılır.

Bu işlem, fotosentez adıyla bilinir.

Bir cevap yazın