Biyoelektrik Nedir,Nasıl Üretilir

Biyoelektrik Nedir Nasıl Üretilir Evrimin hayvanlarda meydana getirdiği tuhaf ve umulmadık değişiklikler arasında elektrikli yılan balığının ve diğer bazı balık türlerinin elektrik üreten organlarından daha şaşırtıcı Olanların sayısı pek azdır.

BiyoelektrikElektrik üreten balıkların yedi ailesi (familya) vardır, bunlardan birisi dışında hepsi tatlı sularda yaşar.

Türlerinin sayısı 40 kadar olan elektrikli yılan balıklarının gerçek yılan balıklarıyla akrabalığı yoktur, sadece görünüşleri ve yüzme şekilleri onlara benzediği için bu ad verilmiştir.

Biyoelektrik Nasıl Üretilir

Büyük hayvanların tümü belirli miktarda elektrik üretirler, fakat çoğunun ürettiği elektrik ancak kendi sinir sistemini harekete geçirmeye yetecek kadardır.

Elektrikli yılan balığı ise farklıdır. Bu balığın vücudunda,bir nevi yassı pil olarak tanımlayabileceğimiz elektroplaklar vardır, bunlar birbirlerine seri olarak bağlanmıştır böylece üretilen elektriğin çıkış gücü en yüksek seviyesine ulaşır.

Elektroplaklar, belkemiği boyunca uzanan sinir lifleri tarafından uyarılıp kasılabilen değişime uğramış kas dokusundan oluşur.

Akım, eiektroplağın iki yüzü arasındaki karışık bir etkileşim sonucunda üretilir. Akım boşalımı ise beyin tarafından düzenlenir.

İki sıra elektroplak dokusu vardır, bunlardan birisi yılan balığının bir tarafında diğeri ise öbür tarafındadır. Başın yanından kuyruk yakınına kadar uzanan her bir sıranın uzunluğu balığın uzunluğunun üçte ikisi kadardır.

En büyük elektrikli yılan balıkları 650 voltluk (1 amperde) akım açığa çıkarabi lirler, 1 metre boyundaki normal bir elektrikli yılan balığının açığa çıkardığı akım gerilimi ise 350 volt civarındadır.

Elektrikli yılan balığının ürettiği elektrik şoku insanları öldürebilmekte atları ise sersemletebilmektedir. bu tür olaylara pek seyrek de olsa rastlanmaktadır.

Elektroplak sıraları kuyruk tarafındaki uçta küçülür, burada Sachs hüz meleri denen başka bir elektrik organı vardır. Bu organ hayvanı duyarlı bir ağ gibi saran zayıf bir akım üretir.

BiyoelektrikZayıf akım, bir av veya Baldırgan tarafından bozulduğunda hemen daha büyük bir akım gönderilir, böylece elektrikli yılan balığı ya bir yemek kazanmış ya da bir düşmanını öldürmüş olur.

Sachs hüzme lerinin gönderdiği sabit elektrik akı 1 mında bir saniyedeki dürtü (pulse) sayısı 1000 civarındadır, oysa kullandığımız bazı pillerde bu sayı 10 civarındadır.

Zamanla Sachs hüzmelerinin gözlerin görevini de üstlenmesi gerekir, çünkü sürekli olarak elektrik şokuna maruz kalan gözler özellikle elektrikli yılan balığı yaşlandıkça görevlerini yapamaz olurlar. Evrim süreci içinde bu değişikliğin de gerçekleşmesi çok normaldir.

Elektrikli yılan balıklarının diğer bir şaşırtıcı yanları da hava solumalarıdır, her 15 dakikada bir su yüzeyinden dışarı yükselerek hava stoklarını tazelerler.

Daha çok Güney amerika’da yaşayan elektroforidalar ailesine mensup olan elektrikli yılan balığı sazan ve golyan balıklarıyla aynı takımdandır (sipriniformlar takımı).

Güçlü elektrik şoku üretebilen diğer bir balık da elektrikli kedi balığıdır (mafapterurus elektricus), bu balık 450 voltluk şoklarını sadece düşmanlarından korun mak için kullanır.

Elektrikli yılan balıklarının bazı cinsleri ve bıçak balıkları ise ya kendilerini korumak ya da kendi türlerinden balıklarla ilişki kurmak için çevrelerinde düşük voltajlı elektrik alanları oluştururlar.

Biyoelektrik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir