Bizmut Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Bizmut Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları,Simgesi Bi, atom sayısı 83, atom ağırlığı yaklaşık 209 olan bizmut, yumuşak, kırılgan, oldukça parlak bir elementtir.

Genellikle gümüş, kurşun, çinko ve kalay yataklarında oksit, sülfat ve karbonat halinde bulunur. Filizlerinin ergitilmesi sırasında, bir yan ürün olarak elde edilir.

Ergime noktası 271,3 °C, kaynama noktası 1 560 °C’tır. Erimiş bizmut donma noktasına ulaştığında hacmi yüzde 3,3 artar; bu, yalnızca bir başka maddenin (galyum) daha taşıdığı bir özelliktir. Oksitlendiğinde +3 ve +5 değerlikli bileşikler oluşturur, +3 değerlikli bileşiği daha kararlıdır. Nitrik asitte çözünerek bizmut nitrat (Bi [N0/3]/3) oluşturur.

Bizmut Elementinin Kullanım Alanları

Zehirleme derecesi düşük olan adi bizmut tuzlarından kozmetik sanayisinde ve eczacılıkta yararlanılır. Önemli bir kullanım alanı da, karmaşık tuzlarından bizmut fosfomolibdatın akrilonitrilin (akrilik elyafın ve çeşitli plastik ürünlerinin üretiminde bir ara ürün) bireşiminde katalizör olarak kullanılmasıdır.

 Bizmuttan ilk kez 16. yüzyılda Alman mineraloji bilgini Georgius Agricola söz etmiştir. Elementin adı da “beyaz madde” anlamındaki Eski Almanca Weissmuth sözcüğünden türetilmiştir. Çünkü, bizmut triklorür gibi bir bizmut tuzu çözeltisine su eklendiğinde beyaz bir madde oluşur.
Dünya bizmut üretiminde ön sıraları Peru, Kanada, Meksika ve bazı Avrupa ülkeleri alır. Bu element doğada ender olarak serbest halde bulunur; en önemli cevherleri bizmut sülfür yapısındaki bizmutinit ile bizmut oksit yapısındaki bizmit mineralleridir. Çoğu kez kalay, kurşun ve bakır cevherleriyle birlikte bulunan bizmut, bu cevherler antılırken bir yan ürün olarak da elde edilir.
Bizmut, kalay, kurşun, demir ve kadmiyum gibi metallerle birleşerek, düşük sıcaklıklarda kolayca eriyen alaşımlar oluşturur. Bu alaşımlardan bazıları, örneğin Rose metali ile Wood metali otomatik yangın söndürme araçlarının ve yangına karşı güvenlik sistemlerinin yapımında kullanılır.
Yangın başladığında bizmut alaşımı eriyerek ya otomatik püskürtmeli yangın söndürme aygıtını çalıştınr ya da yangının yayılmasını önlemek üzere özel çelik kapıların kapanmasını sağlar.
Bizmut bileşikleri ayrıca kozmetik sanayisinde oje, dudak boyası ve göz farlanna sedef parlaklığı kazandırmak için, tıpta da sindirim bozukluklannın tedavisinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir