Böğürdelen Kalesi,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Böğürdelen Kalesi Belgrad’ın batı kısmında ve Sava nehri üzerinde osmanlı serhad kalesi.

1470-1471 Yılları arasında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldı.

Böğürdelen adı «yandan vuran tabya» anlamına gelir.

Osmanlı kaynaklarında bu kalenin adına Sabaç şeklinde de rastlanır.

Kale, 1476’da Macarların eline geçtiyse de. Kanunî Sultan Süleyman 1521’de burasını geri alarak tamir ettirdi.

Bir cevap yazın