Borçlar Hukuku İspat Şekli

Borçlar Hukuku İspat Şekli İspat şekli’nde işlemin geçerli olması değil de, ispatı belirli bir şekle bağlanmıştır. Bu, özellikle usul hukukunda görülen bir durumdur. Usul hukukuna göre, elli liradan yukarı olan işlemlerin senet ile ispat edilmesi gerekir.

Bunun gibi, bir senedin hüküm ve kuvvetini azaltan veya ortadan kaldıran bütün iddiaların da, senetle yapılması gerekir. İşte bu, ispat şeklidir ve söz konusu hallerde kural olarak yazılı delilden başka bir delil ileri sürülemez.

İspat şeklinde, dikkat edilmesi gereken nokta, işlemin geçerliğinin bir şekle bağlı olmadığıdır. Ancak bunun ispat edilmesi bir şekle bağlıdır.

Mesela, menkul satımının geçerli olması için herhangi bir şekil aranmaz; fakat iş mahkemeye geldiği zaman taraflar, işlemi (elli liradan yukarı ise) senetle ispat etmek zorunda kalırlar,

ispat şekli, işlemin geçerliğiyle ilgilenmez. Bu sebeple ispat şekline bağlı olarak yapılmış bir işlem (msl. borç sözleşmesi), ispat için verilen senet kaybolsa bile, yine geçerli olarak kurulmuştur; fakat ispatı kural olarak mümkün değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir