Bosnevi Derviş Paşa Kimdir,Hayatı

Bosnevi Derviş Paşa Türk şairi ve devlet adamı (Mostar, ?-Peşte 1603).

Selim II zamanında devşirilerek saraya alındı ve Enderunda eğitim gördü. Genç yaşta sanata ve edebiyata karşı kabiliyetini gösterdi.

Murad III zamanında doğancı oldu; sultana yazdığı gazel ve kasidelerle, onun sevgi ve itimadını kazandı.

Murad III’ün emri üzerine Farsçadan manzum olarak çevirdiği Bannaî’nin Şehname’sine Muradname adını verdi.

Doğancıbaşılığa yükselen Derviş Paşa Peçevî’nin belirttiğine göre bir ara kapu kethüdası oldu.

Mehmed III tahta geçince, Segedin sancakbeyi tayin edildi. Daha sonra da Bosna beylerbeyliğine getirildi.

Bu sırada, bir süre önce düşman eline geçen Stolni Belgrad kalesini Yemişçi Hasan Paşa ile kuşattı ve aldı.

Aynı yıl yerine Deli Haşan Paşa tayin edildiyse de Derviş Paşa sınır boylarından ayrılmadı ve birçok savaşta kahramanca çarpıştı. Peşte yakınlarında yapılan bir savaşta öldü (1603).

Derviş Paşa XVI. yy.ın az tanınmış şairlerindendi. Başlıca eseri olan Muradname sade ve akıcı bir üslûpla yazılmıştır.

Şiir mecmualarında bulunan gazelleri bu eserine göre daha sade ve daha az değerlidir. Şiirlerinde tasavvuf izleri görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir