Bostan Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bostan Mustafa Efendi Türk kazaskeri (Tire 1498 – İstanbul 1570).

öğrenimini tamamladıktan sonra önce müderris, sonra kadı oldu.

Edirne (1544) ve İstanbul (1545) kadılıklarında bulundu.

1547’de Anadolu, sonra Rumeli kazaskerliğine getirildi.

Veziriazam Rüstem Paşa ile geçinemediğinden azledildi.

Ahmed Paşa sadrazam olunca ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildi (1552).

Tefsir, akaid ve İslâm felsefesi ile ilgili risaleleri vardır.

Bir cevap yazın