Bozulus Türkmenleri Kimdir,Aşireti

Bozulus Türkmenleri Osmanlı devrindeki Anadolu Türkmen topluluklarından biri. Akkoyunluluların Anadolu’daki kalıntılarından oldukları bilinir.

Bozulus Aşireti

XVI. yy.da Diyarbakır bölgesinde bulunan Bozuluş, Diyarbakır Türkmenleri, Dülkadirli ve Şam Türkmenleri olmak üzere üç kola ayrılıyordu.

Kışın Beriyye bölgesinde kalıyor, yazın da Diyarbakır-Erzurum arasındaki yaylalarda geçiriyorlardı.

1583’te Çıldır bölgesindeyken İran uç beylerinin baskınına uğradılar ve malları yağmalandı.

XVI. yy.da Bozulus’un Osmanlı imparatorluğu İktisadî hayatında büyük bir yeri vardı. Padişaha vergi verir fakat askerî harekâta katılmazlardı.

Devlet memurlarının ve İranlıların baskılarına dayanamayarak XVII. yy.da dağıldılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir