Briyofitler Nedir,Özellikleri | Biyoloji Bilgileri |

Briyofitler Yapraklı karayosunları ile ciğeryosunlarını kapsayan bitki topluluğu.

Karayosunlarının benzerliği üremelerinin benzer oluşundandır.

Arka arkaya iki evreli, iki döllü bir üreme tarzı vardır: 1. Haploit gametli evre.

Yere düşen spor çimlerin, ipliğimsi veya şeddimsi bir önçim (protonema) meydana Briyofitlergetirir.

Protonemadan yapraklı bir sap veya bir tal meydana gelir.

Yapraklı sap (veya tal) yeteri kadar geliştikten sonra, üzerindeki hücrelerden bazıları erkek organları (antendi), bazıları dişi organları (arkegon) meydana getirir.

Anteridi’de meydana gelen bir anterozoit (erkek döl hücresi) bir damla su içinde arkegona doğru ilerler; arkegona ulaşınca boyun kısmından girer ve yumurta hücresini (oosfer) döller.

Erkek ve dişi hücrelerin çekirdekleri kaynaşınca zigot meydana gelir.

2. Diploit sporlu evre. Zigot bolüne çoğala bir sporlu bitki meydana getirir.

Bunun bir sapçığı, sapçığın ucunda da bir kapsülü (veya spor kesesi) vardır.

Sporlar kapsülün içinde meydana gelir.

Kapsül açılınca sporlar saçılır, dökülür ve koşullar elverişliyse çimlenir.

Briyofitler bu bakımdan eğrelti otlarından ayrılır: briyofitler damarsız bitkilerdir; yalnız gametli evrede sapları yapraklıdır.

Bir cevap yazın