Bucaş Antlaşması ve Önemi (Kısaca)

Bucaş Antlaşması ve Önemi Lehistan ile Osmanlı imparatorluğu arasında yapılan barış (18 ekim 1672).

Bucaş Antlaşması Kısaca

Fazıl Ahmed Paşa’nın sadareti zamanında Lehistan’a yapılan seferde Leh kalelerinin birbiri ardına Osmanlılar eline geçmesi üzerine Lehistan kralı barış istedi.

Kırım hanı aracılık yaptı; 1672’de Bucaş (Buczacs) sahrasındaki Osmanlı ordugâhında barış yapıldı.

Antlaşmaya göre. Lehistan’daki Lipka tatarlarından osmanlı ordusuna katılanların mallarına ve ailelerine bir zarar verilmeyecekti.

İçlerinden göç etmek isteyenlere kolaylık gösterilecekti. Osmanlı hâzinesine her yıl pişkeş adı ile 22 000 altın verilecekti.

Buna karşılık Lehistan’ın Kırım kuvvetleri ve kazaklar tarafından yağmalanması son bulacaktı.

Podolya eyaleti eski sınırı ile Osmanlılara, Ukrayna ise kazaklara bırakılıyordu.

Lehliler kendileri için ağır gelen maddeleri kabul etmediler. Antlaşmanın yürürlüğe girmesi yeni bir protokolla ancak 1676’da sağlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir