Buda Halala

Buda Halala («Buda nın ölümü»), macar şairi Janos Arany’nin (1817-1882) Hunlar hakkındaki destanı (1864).

On iki bölümden meydana gelen destanın konusu şudur: Hunların yaşlı kralı Buda (veya Bleda), küçük kardeşi kudretli Etele’yi (Attilâ) hun ordusunun başma geçirir.

Fakat yaptığı işten çabuk pişman olur.

Hunlar arasında bir kardeş kavgasının çıkmasını isteyen got kralı Bern’li Detre, Buda’nın şüphelerini körükler.

Buda, bir ordu manevrası sırasında yapılan av eğlencesinde bir yaban sığırı tarafından yere devrilir, fakat Etele kendisini kurtarır.

Bu arada, bir akşam avdan sonra Buda’nın çadırında toplanan davetliler, bir ozanın kopuzla çalıp söylediği ünlü «Mucizeli Geyik» destanını dinlerler ve macar milletinin doğuşunu öğrenirler.

Kısa bir süre sonra Etele’nin ünü her tarafa yayılır.

Bu arada hunların tanrısı Hadur, Etele’ye sihirli bir kılıç gönderir.

Etele’nin itibarını kıskanan Buda, Etele savaşta iken onun sarayından bu sihirli kılıcı çaldırtır ve yeni yaptırdığı Buda kalesinde saklar.

Bunu öğrenen Etele, ordusu ile ülkesine döner ve Tanrı kılıcını almak için Buda kalesine gider.

Buda, kılıcı vermek istemez ve bu kılıçla kardeşi Etele’yi öldürmek ister.

Fakat bu sihirli kılıç Buda’nın elinde bayağı bir kılıç haline gelir.

Buda kaçarken kardeşi Etele tarafından arkasından vurulup öldürülür.

Bu cinayeti gören tanrı Hadur, hun milletinin kaderine ağlar.

Çünkü Etele’nin cinayetinden sonra Hunlar yok olmaya mahkumdur.

Bu epope, Janos Arany’nin tasarladığı büyük bir hun trilojisinin birinci bölümüdür.

İkinci bölüm Attilâ’nın fetihlerini, üçüncü bölüm ise Attilâ’nın ölümünü ve Hun imparatorluğunun parçalanmasını anlatacaktı.

Şairin ölümü üzerine, bu büyük destan yarım kaldı.

Bir cevap yazın