Çaça Balığı Nedir,Özellikleri

Çaça Balığı Nedir,Ringaya yakın kemikli balık. Hamsigillerden clupea cinsinin Clupea sprattus türü.

Çaça Balığı Özellikleri

Çaça balığı’nın karın yüzgeci, sırt yüzgecir.in ön kenarının hizasında ve alttadır.

Ringadan belli başlı farkı budur. Sırtı mavimsi, karnı gümüşi renktedir.

Sardalya ile de çoğu zaman karıştırılır.

Oysa sardalyaya göre pulları daha küçük ve daha çok, solungaç kapakları parlaktır v.b. Çaça balığı ringadan daha yaygındır.

Norveç’ten Portekiz’e ve Karadeniz’e kadar her yerde rastlanır. Her tarafta yerli çeşitleri vardır ve ringa gibi, ancak kısa mesafeli göçler yapar.

Yumurtalarını kıyı yakınlarına bırakır.

Yumurtalar, ringanınki gibi suyosunlarına yapışık değildir, yüzeğendir.

Diğer balıklara benzemesi dolayısıyla buna pek değişik adlar verilir. ringacık; Norveç ançuezi, sardalya…

Sardaİya kadar değerli sayılmayan bu küçük balık tıpkı sardalya gibi taze, konserve, füme veya salamura olarak tüketilir.

Bir cevap yazın