Caferiyye Mezhebi

Caferiyye Mezhebi Nedir,Mutezilenin bir koluyla, İmamiliğin bir dalı. İmamilerde iki anlam kullanılır.

1. İmamiliğin hukuk ve kurallarını Cafer-i Sadık’ın saptamasından dolayı bu mezhebin hukukçularına da bu ad verilir.

2. Halife Ali’nin torunu Cafer al- Sadık’ı 6. imam olarak tanıyan bütün 12 imamcılar Caferidirler. Ayrıca, Mutezile mezhebinin bir kolu da bu adı taşımaktadır.

Çünkü bu kolu iki Cafer kurmuştur.

1. Cafer bin Mubaşar 2. Cafer bin Harb. Bunlara göre, asıl Kur’an saklıdır, insanlara gönderilenle aynı değildir. İnsanlara gönderilen asılının hikayesidir. İnsanlar şeriattan önceleri de Allah’ın yargılarını, hükümlerini akıl yoluyla biliyorlardır veya bilmeliydiler.

Bir cevap yazın