Çağatay Han Kimdir?

 

Çağatay Han Kimdir,Çağatay ve kardeşleri. Harizm’in merkezi Ürgenç’i zaptettiler (1221). Bu seferde, Çağatay, Celâleddin Harizmşah’ı takip etti ve 1221-1222 kışını Hindistan’da geçirdi.

Cengiz’in Tangut seferinde (1225-1227), Moğolistan’daki kıtaların kumandanlığını yaptı. Babası öldüğü zaman (1227), Cengiz tarafından veliaht seçilmiş bulunan kardeşi Ögedey’i hükümdar ilân etti.

Kendisi doğuda Uygurlar ülkesinden başlayarak batıda Buhara ve Semerkant’a kadar olan belgeyi aldıysa da bu bölge tamamen ona ait değildi ve kağanın tayin ettiği valiler tarafından idare ediliyordu.

Çağatay’ın vali Mahmud Yalavaç’ı azletmesi üzerine ögedey onu sorguya çekti ve Çağatay haksızlığını kabul edince kağan, bölgeyi kardeşine tımar olarak verdi.

Fakat idarede bir değişiklik olmadı ve kağan adına bölgeyi Mahmud Yalavaç’ın oğlu Mesud idare etti. Çağatay’ın veziri Kudbeddin Habaş Amid de idarede önemli rol oynadı. Çağatay, kardeşi ögedey’in ölümünden (1241) birkaç ay sonra öldü.

Çağatay’ın tedavisinde başarı gösteremeyen hekimler moğol geleneklerine göre idam edildiler.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir