Çaka Bey Kimdir,Hayatı

Çaka Bey Kimdir,Oğuzların Çavuldur boyundan Türk beyi.

Çaka Bey’in Hayatı

XI. yy.ın ikinci yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.

1078’den sonraki savaşlara katıldı.

Bizans kumandanlarından Kabalika Aleksandros’a esir düştü.

İmparator Nikephoros Botaneiates’in gözüne girdi.

Bir süre bizans sarsyında kaldı, Yunancayı öğrenerek Homeros’u okudu. İmparatordan unvanlar ve bazı imtiyazlar aldı.

1081’de Aleksios I Komnenos’un tahta geçmesiyle itibarı zayıflayınca İzmir’e döndü.

Bizans’ın Balkanlardaki meşguliyetinden yararlanarak beyliğini kurdu (1081) ve donanmasıyle yakın adaları ele geçirdi.

Üzerine gönderilen bizans donanmasını yendi.

Sakız ile birlikte Sisam ve Rodos’u da zaptederek Bizans imparatorluğuna göz dikti.

Kızını Kılıç Aslan I ile evlendirmesi dostluklarını sağlamağa yetmedi.

Çanakkale bölgesini ele geçirerek Abydos’a hakim olunca bizans imparatorunun kışkırttığı Kılıç Arslan ile çatışmak zorunda kaldı.

Sonunda Çaka, anlaşma yoluna gitti.

Bizans kaynaklarına göre bir ziyafet sırasında Kılıç Arslan tarafından zehirletilerek öldürüldü.

Bir cevap yazın