Çakıt Suyu | Ansiklopedik Bilgi |

Çakıt suyu çayı,Çakıt Suyu Akdeniz bölgesinin Adana Torosları kesiminde akarsu, uzunluğu 125 km.

Pozantı Çakıt Suyu

Niğde doğusundaki dağlardan inen seller ve Bolkar dağlarının kuzeydoğu kenarından akan Ulukışla suyu ve kollarının (Maden deresi, Horoz deresi v.d.) katışmasıyla meydana gelir.

Pozantı suyu adıyla. Bolkar ve Aladağ kütleleri arasındaki oluğa girer (Ecemiş koridoru) ve bu oluğa kuzey ve güneyden karışan kolları alır.

Pozantı Önünde yer değiştirerek Aladağlar arasındaki ünlü boğaza girer (Çakıt boğazı); demiryolu bu boğazın bir kenarını tüneller ve köprülerle takip eder.

Boğazın en derin kesiminde, doğal bir köprü altından geçer (Yerköprü).

Adana’nın kuzeybatısında kireçtaşı içinde oyulmuş büyük bir ağızdan ovaya çıkan Çakıt suyu, Gürgün çayı ile birlikte, baraj gölü içinde Seyhan’a karışır.

Bir cevap yazın