Çaldıran Kalesi | Ansiklopedik Bilgi |

Çaldıran kalesi nerede,Çaldıran Kalesi Van ili sınırları içinde Urartu kalesi.

Muradiye kazasına bağlı Çaldıran’a bakan alçak ve küçük bir tepe üzerinde kurulmuştu.

Bugün sadece ana kaya üzerinde temel yuvaları kalmıştır.

Kalenin batı tarafında kaya üzerinde bir söve ve kapı girişini andıran kalıntılar vardır.

Urartu devrindeki adı bilinmeyen kale, daha sonraki devirlerde terk edilmişti.

Bütün kalıntılarının ortadan kalkması, tepenin hemen eteklerindeki Çaldıran yerleşme alanı için gerekli taşların buradan sağlanmış olmasındandır.

Bir cevap yazın