Çalımlı Ali Paşa

Çalımlı Ali Paşa Türk hekimi (Sakız 1856-İstanbul 1936).

1880’de hekim oldu, askeri hastahanelerde on yıl çalıştıktan sonra İmtihanla Tıbbiyede öğretim görevi aldı.

Telhis-i ilm-i Maadin (Madenler ilmi özetlemesi) adlı bir ders kitabı yazdı.

1908 Meşrutiyetinden sonra sırasıyla Mektebi Tıbbiye müzesi müdürlüğünde, Haydarpaşa hastahanesi ve Birinci kolordu baş hekimliklerinde bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir