Camillo Benso

Camillo Benso Torino’da doğdu: bu bölge o dönemde Sardinya Krallığı’na bağlıydı. İtalya’da birbiriyle çatışan küçük krallıklar vardı. Bunların çoğu, özellikle kuzeyde Avusturya olmak üzere, dış güçlerin egemenliği altındaydı. Cavour İtalya’da ulusal birliğin ancak Avusturya’nın yenilgisiyle gerçekleşebileceğine inanıyordu.

10 yaşındayken Torino Askeri Akademisi’ ne giren Cavour 1826’da istihkâm subayı olarak okulu bitirdi. Ulusal birlikten ve bağımsızlıktan yana düşünceleri ordudaki yetkilileri tedirgin etti. Bu yüzden askerlikten ayrıldı. İtalya, Avusturya ile savaşa girdiğinde yeniden orduya yazılıp savaşa katıldı. Savaşın sonuna doğru, 1848’de Piemont Millet Meclisi’ ne girdi. Tarım ve sanayi bakanı, daha sonra maliye bakanı oldu. Devletin modernleştirilmesi yolunda çalışmalar yaptı. Dört yıl sonra Piemont tahtına II. Vittorio Emanuele çıkınca başbakan oldu.

Camillo BensoCavour İtalyan Birliği için çalışmaya başladı. Piemont’tan Kırım Savaşı’na asker göndererek, savaşı izleyen uluslararası barış konferansında ülkesinin durumunu güçlendirmeyi başardı. Avusturya Avrupa’da yalnız bir devlet konumuna düştü. Ama Cavour İtalya’yı birleştirmek için bir dış gücün askeri yardımına gereksinim duyuyordu. Bu yardımı III. Napolyon’dan sağladı ve Avusturya sınırını Tirol’a kadar geriletti. Sonra büyük devrimci önder Giuseppe Gari-baldi’nin yardımıyla İki Sicilya’yı (Napoli ve’ Sicilya) elinde tutan İspanyol Bourbon hanedanının egemenliğine son verdi. Cavour bu yolla tüm İtalya’yı anayasaya dayanan bir hükümet altında birleştirdi.

İlk İtalyan parlamentosu 18 Şubat 1861’de Torino’da toplandı. II. Vittorio Emanuele İtalya kralı ilan edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir