Can Arslanpaşazade Hüseyin Paşa

Can Arslanpaşazade Hüseyin Paşa Trablusşam ve Adana beylerbeyi (öl. 1716). Osmanlı sarayından, Arnavutluk’taki İlbasan sancağına tayin edildi. 1689’da yapılan savaşlardaki başarısından ötürü Çankırı sancağı mutasarrıflığına getirildi.

Konya (1713), Trablusşam (1715), Adana (1716) beylerbeyliği yaptı. Aynı yıl katıldığı savaşta şehit oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir