Can Memi Sani

Can Memi Sani  Türk şairi (öl. İstanbul 1586). Yeniçeri ocağından yetişti. Sekban oldu, sonra sipahiliğe geçti. İran edebiyatı üstünde çalıştı. Batıni inançlarını benimsedi. Bektaşi tarikatından olan Sani’nin şiirlerinde İran şairlerinin etkileri açıkça görülür.

Yergi ve alaya kaçan bir anlatımı, bazen rindane bir söyleyişi vardır. Tasavvuf kavramlarının geniş bir yer tuttuğu şiirlerinde açık bir Ali sevgisi görülür. Tarikat düşüncelerini işleyen şiirleri azdır.

Dili akıcıdır, Sani bektaşi şairlerinin birçoğunu etkiledi, özellikle batini inançlarını benimseyen çevrelerde çok tutundu. Divan şiirinin her türünde eser veren Sani’nin bir divanı olduğunu tezkireler bildirirse de bugüne kalan şiirleri eski dergilerde dağınık bir durumdadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir