Çandarlı Körfezi,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Ege denizi çandarlı körfezi,Çandarlı Körfezi,Anadolu’nun Ege denizi kıyısında geniş körfez.

Çandarlı Körfezi Özellikleri

Adını kuzey kıyısında bulunan Çandarlı’dan alır.

Bakırçay, Yurt dağı ve Karadağ arasındaki boğazdan geçip Çandarlı körfezinin kuzeydoğusuna dökülür, Güzelhisar çayı da doğudan gelir.

Güneyde yarım daire biçimli Ali ağa koyu Çandarlı körfezine açılır.

İzmir rafinerisi bu koy kenarında kurulmaktadır.

İzmir-Çanakkale yolu Çandarlı körfezinin doğu kıyısını (Aliağa ve Zeytindağı arasında) izler.

Çandarlı Yarımadası

Batı Anadolu’da. İon arkaik çağma ait mezarlıkların bulunduğu yanmada.

1959’da Ekrem Akurgal burada arkeolojik kazılara başladı.

Mezarlar en çok 1 m kalınlığındaki bir tabakada yer almakta, toprağın 50 sm derinliğinde bulunmaktadır.

Ele geçirilen vazolara göre, mezarlığın M.Ö. VI. yy.ın ilk yansına ait olduğu sanılır, Orta ve Geç Korİnthos vazocukları, geç tipte şarkkâri üslûp vazoları, Naukratis kadehleri, arkaik küçük usta kylixleri ve Çandarlı tipi yerli seramik bulunmuştur.

Çandarlı nekropolü, İon arkaik çağı Anadolu ölü gömme adetleri üzerine sağlam ve açık bilgi vermektedir.

Cesetlerin mezarlıkta yakıldığı belli olmaktadır. Küller küplere ve hediyelik vazolara konarak taşlarla örtülmektedir.

Küp ağızları ve içindeki iskeletler belli bîr yöne doğru çevrilmiştir.

Bazı mezar küpleri bir araya getirilerek etrafları üç-beş metre çapında taştan çemberlerle çevrilmiş ve aile mezarlıkları haline sokulmuştur.

Çandarlı mezarlığı, arkaik çağ ölü gömme âdetleri» bu devrin vazoculuğu ve küçük heykelciliği yönünden de önemlidir.

Kazıda bulunan eserler restore edilerek Bergama müzesine taşınmıştır.

Bir cevap yazın