Cannae Meydan Savaşı,Muharebesi | Tarih Bilgi |

Cannae Meydan Savaşı M.ö. 216 yılında Varro kumandasındaki Romalılarla Hannibal kumandasındaki Kartacalılar arasında yapılan savaş.

Cannae Muharebesi

Fabius Cunctator ve yerine geçenler geçmişten ders alarak, Hannibal’in ordularını yıpratmak amacıyla, büyük savaşlardan kaçındılar.

Sabırsızlanan halk 216″da Lucius Aemilius Paulus ile birlikte, kendini beğenmiş Varro’yu da konsül seçti.

Aemilius Paulus’un isteksizliğine rağmen, Varro savaşa karar verdi.

Seçilen meydan az engebeliydi, böylece Cannae SavaşıKartaca süvarilerine yayılma imkanını veriyordu.

Romalılar sayıca daha üstündü, ama Varro bundan yararlanmayı bilmedi.

Roma süvarileri düşman süvarilerine cepheden saldırdı, fakat az sonra gücünü yitirdi ve dağıldı. Romalıların merkezi, Kartaca ordusunun kanatlarıyla çevrildi.

Umutsuz çabalarına rağmen, Roma ordusu kılıçtan geçirildi.

Varro kaçabildi, fakat Aemilius Paulus öldürüldü.

Roma ordusunun geçirdiği en büyük felaketlerden biri olan Cannae savaşı, düşman kuvvetlerini kanatlar halinde çevreleyerek yok etme şeklinde gerçekleşen savaş türüne örnektir.

Ayrıca galip gelenin, zaferin semeresini almadan bırakmasına da Örnek sayılır.

Yine de, Hannibal’in, romalı tarihçilerin sandığı gibi Roma şehrini zaptetme imkanına sahip olduğu kesin olarak bilinmez.

Şehir hem uzaktı, hem de çok iyi tahkim edilmişti.

Cannae yenilgisi, senatonun itibar kazanma’sında etkili oldu; bu yenilgiden sorumlu olan halk önderleri, senatonun temkinli siyasetine düşüncesizce karşı koymuştu.

Bir cevap yazın