Capitolium Tepesi

Capitolium Tepesi Capitolium veya Capitolinus tepesi, ortası büyük bir çukurla birbirinden ayrılmış iki doruktan ibarettir. Eski çağda Roma’nın başlıca tanrısı Satumus’un adıyla anılırdı.

Etrüsk hakimiyeti Jüpiter, Juno, Minerva tanrılarını Roma’da tanıtınca, İki doruktan birinin üstünde bu üç tanrı adına bir tapınak yapıldı. Burada ardı ardına tapınaklar kuruldu, kimi yandı ve daha sonra yeniden yapıldı.

Sonuncusu Titus ve Domitianus’un eseridir. Burada değerli eşya ile ganimet teşhir edilirdi. Aracoeli kilisenin yapıldığı öteki dorukta darphane de bulunuyordu.

Burası Juno Moneta tapınağıyla birlikte bir kale gibiydi. İki intermontium arasında şimdiki Campidoglio alanı bulunmaktadır. Efsaneye göre Romulus dört yanı duvarla çevrili bu yere yerleşmişti. Yakınlarda Tarpeia kayalığı vardı.

İntermontium’da forum’a doğru bugün bile sağlam temelleriyle dikkati çeken arşiv binası (Tabularium) bulunuyordu. Tepenin yamacında yer altında eski Tulianum hapishanesi vardı.

Capitolinus üçlüsünün yanı sıra değişik çağlara ait, çeşitli nitelikte sayısız anıt vardı: Jüpiter Custos, Fides, Mars, Ultor, Venüs Uricina tapınakları: yardımseverler evi; Julia Jüpiter Soter, İsis ve Serapis sunakları; Romulus’un efsanevî kulübesi; Capitolium kurdu ve ikizler toplu heykeli; kahramanların, büyük adamların ve imparatorların heykelleri.

İmparatorluk çağının başlarında Augustus, Capitolium tepesindeki düzlüğe üst üste yığılan anıtların yapımını sınırlandırdı. Bu anıtlardan günümüze kalanlar çok azdır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir