Caravaggioculuk Nedir,Özellikleri

Caravaggioculuk Nedir (İtalyan ressamı Caravaggio’nun adından). Resimde bir estetik akımı, görünümlerin gerçekçiliğine ve gölge ile ışık arasındaki sert tezatlara dayanır. Sert ışıkla gölge karşıtlıkları ile gerçekçi tasvirler ana nitelikleridir.

1600’e doğru Roma’da olan gerçekçilik ve aydınlıkçılık çok geçmeden İtalya ve Avrupa’da kendini, kabul ettirdi, resim sanatının bütün okullarında etkisi görüldü.

İtalya’da karanlıkçı akıma katılanlar arasında B. Manfredi, Caracciola’yı, Saraceni’yi, Gentileschi’leri anmak gerekir.

İspanya’da Caravaggioculuk. 1580-1630 yılları arasında İspanyol resim sanatında yerleşmiş bir biçim, bir akım olan karanlıkçılık’a nispeten daha uygun bir alan buldu.

İtalyan etkisine kendilerini kaptırmayan İspanyol sanatçıları Juan Canchez Cotan, Ribera, Pacheco, eski Herrera, ilk eserleriyle Veîasques bazı eserleriyle Zurbaran’da da ışıkla gölgenin sert tezatlarıyla biçimlenmiş katı bir natüralizm görülür.

Fransa’da Geor-ge de la Tour, Caravaggio’dan esinlenen gölge ışık sanatını ustalıkla kullanmıştır.

Oysa, Valentin ile Tournier. Caravaggio’yu doğrudan doğruya taklit etmişlerdir.

Aynı etkiye, Chalette, Tassel, Simon Vouet, daha yakın zamanlarda David ve Gericault’da rastlanır.

Cacavaggıoculuk, Honthorst, Gerard Seghers, Rombouts eliyle Hollanda’da yayıldı; hollandalı aydınlıkçı ressamlardan Terbrugghen. Vermeer ve Rembrandt’ın bazı şaheserlerinde Caravaggio anlayışının izleri görülür.

Bir cevap yazın