Çarhname – Ahmet Fakih | Ansiklopedik Bilgi |

Ahmet fakih çarhname şiiri,Çarhname – Ahmet Fakih,Çarhnâme, XIII.yy. Türk şairlerinden Ahmed Fakih’in kaside şeklindeki dinî-tasavvufî şiiri.

Çarhname – Ahmet Fakih Şiiri

Aruz vezninin mefâilün mefâîlün feûlün kalıbıyla yazılmış bu 83 beyitlik eser, Anadolu Türkçesinin en eski metni sayılmaktadır.

Ahmed Fakih’in bu eseri. Fuad Köprülü tarafından bulunmuş (1926), Mecdut Mansuroğlu tarafından işlenerek yayımlanmıştır (1956).

Şiirin asıl adı «Çarhnâme-i Ahmed Fakih der bî-vefâ-i rüzgâradır; dünyanın ölümlülüğünü, her şeyin son bulacağını, kıyamet gününün hesaplaşmasına şimdiden hazırlanmak gerektiğini, ibadetin gereklerini, acılara dayanmak, yoksullara el uzatmak, alçak gönüllülükten ayrılmamak… gibi faziletleri konu edinen şiir, kuru bir öğütler dizisi halindedir; şiir değeri bakımından Önemli değildir.

Bir cevap yazın