Carl Paul Caspari

Carl Paul Caspari Alman asıllı norveçli Doğu bilgini, teolog ve dilci (Dessau 1814 -Christiania, bugün Oslo 1892). Leipzig üniversitesinde H.L. Fleischer’in yanında sami dilleri öğrendi.

1838’de Musevilikten ayrıldı ve Luther’ci protestan oldu. 1845’te Königsberg üniversitesinde kendisine teklif edilen profesörlük kürsüsünü mezhep ayrılığı yüzünden reddetti.

1847’de Christiania üniversitesi teoloji lektörü oldu. 1857 ’de profesörlüğe yükseldi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. Yakın Doğuda birçok kitaplık ve manastırda araştırmalar yaparak yeni filolojik malzeme ortaya çıkardı.

Dilcilik alanında bugüne kadar değerini koruyan bir eserle ün kazandı: Grammatica Araba (Arapça Gramer) Carl Paul Caspari[1848]. Eserin almanca (1859) ve İngilizce (1898-1899) baskıları yapıldı.

Caspari’nin diğer eserleri şunlardır: Über den Syrisch-Ephraimitischen Krieg unter Jotham und A has (Kral Yotaim ile Ahaz Zamanındaki Suriye-Efraim Savaşına Dair) [1849], Sur le Juif-Errant (Serseri Yahudi Hakkında) [1862], Histoire de l’Ancien Testarnent (Eski Ahit Tarihi)[1881], Kirchenhistorische Anecdota (Kilise Tarihine Ait Fıkralar) [1883], Etudes Bibliques (Kutsal Kitap üzerinde incelemeler) [1884], Ungedruckte Quellen zur Geschichte de s Taufsymbols (Vaftiz Sembolü Tarihinin Yayımlanmamış Kaynakları) [3 cilt, 1866-1875], Alte und neue QueUen zur Geschichte des Taufsymbols (Vaftiz Sembolü Tarihinin Eski ve Yeni Kaynaklan) [1879], Memoires Historiques et Critiques sur des Voeux de Bapteme Orientaux (Doğudaki Vaftiz Ahitlerine Dair Tarihi ve Tenkidi Muhtıralar) [1881].

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir