Çarşambalı Arif Bey Kimdir,Hayatı

Çarşambalı Arif Bey Kimdir (?-1892) Türk hattat.

Çarşambalı Arif Bey Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Hacı Mehmed Arif Bey olarak tanınırdı.

Carsambali Arif bey
Carsambali Arif bey

Çarşamba semtinde oturduğu için,“Çarşambalı” lakabıyla anılırdı.

Genç yaşta Maliye Nezareti Mektubî Kâlemine girdi, kâlemin mukabelecisi oldu.

Sülüs ve nesihi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den öğrendi.

Ta’lik yazıda bir süre Saim Efendi’nin öğrencisi oldu.

Daha sonra Kıbrısîzâde İsmail Hakkı Efendi’den ders aldı.

Melek Mehmed Paşazâde Ali Haydar Bey’in “Hüsn-ı Hat”ta büyük yardımlarım gördü.

Fakat, onu güzel yazıda en çok etkileyen Râkım Efendi oldu.

Çarşamba li Arif bey in bir hattı .
Çarşamba li Arif bey in bir hattı .

Pek çok eserini onun tarzında verdi.

Güzel yazısı vardı, fakat hattatlığı
meslek edinmemişti.

Hicrî 1310 (M.1892) yılında Eyüp’te vefât etti.

Mezarı, Eyüp yolu üzerinde bulunan Yâvedûd kabristanındadır.

Mezarının ta’lik ile yazılmış kitâbesi şöyledir:

Allahü sübhanehû ve teâlâ, mektubî-i mâliyye
mukabelecisi meşahir-i hattâtin’den mekârim-i ahlâk ile
mevsuf, muhibbi ali aba el-haç Arif Bey kuluna ve
bilcümle müzminin ve mü’minâta rahmet eyliye âmin. Sene 1310

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, (İstanbul, 1955).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir