Casablanca

Casablanca Darül-beyza, Fas’ta liman şehri, Atlas okyanusu kıyısında, il idare merkezi: 2 139 200 nüf. Casablanca eski fenike ticaret merkezi Anfa’nın yakınında kuruldu; 1900’e kadar küçük bir köydü.

Casablanca Tarihi

Algeciras konferansından (1906) sonra Fransızlar tarafından işgal edildi, askeri müdahale üssü ve birçok mali spekülasyonun merkezi oldu. Büyük doğal güçlüklere rağmen (aşırı (Jalgalar, barınak yokluğu) İktisadi ve siyasi önemi gözönünde tutularak Casablanca’da büyük bir liman yapılmasına karar verildi.

1913-1934 Arası 2 600 m’lik bir dalgakıran tarafından korunan 160 hektarlık liman tesisleri kuruldu. 1920’de 352 000 ton olan trafik 1939’da 2 800 000 tona, bugünse yaklaşık olarak 8 milyon tona yükseldi, ihracat sanayiin üçte ikisini meydana getirir: fosfat (yüzde 64), demir ve manganez filizi, tahıl, turunçgiller, turfanda sebze ve meyveler.

Boyutlarına rağmen liman bugün yetersiz kalmakta ve yeni bir ön liman kurulması tasarlanmaktadır. Fas’ın dış ticaretinin dörtte üçü Casablanca’dan yapılır. 1907’de kurulan küçük şehir (ancak 10 000 nüf.), limanın gelişmesiyle birlikte olağanüstü bir hızla genişledi.

Muhammed V meydanından başlayarak «Eski Medine» ve liman çevresinde gelişti. Muhammed V meydanı iş merkezidir; buradan başlayarak şehre dağılan büyük caddeler çember biçiminde bulvarlarla kesilir.

Şehirde iki mimari bütün, açıkça zıtlaşır: batı kesimi Avrupalıların oturduğu mahallelerden meydana gelir; İspanyolların oturduğu Maarif semtinin yoksul sokaklarından Arfa tepesindeki lüks konutlara kadar uzanır.

Şehrin dogu bölümü kuzeyde liman antrepoları, tüccar mahalleleri ve Rabat yolu boyunca uzanan sanayi mahallesinden meydana gelir; güneyde müslüman mahalleleri (Yeni Medine, Ayn Şok) kuruldu.

Şehrin çevresi ve fabrikaların yakınları çok büyük gecekondu mahalleleriyle örtülüdür (insi. Merkezî taş ocakları). Casablanca büyük bir ticaret merkezi ve sermaye pazarıdır; Fas’ın İktisadi başkentidir.

Fas sanayiinin yarısından çogu şehirde toplanır: süperfosfat ve kimya ürünleri tesisleri; çimento fabrikaları, camcılık, otomobil montaj fabrikaları: makine yapımı: dokuma fabrikaları; un, şeker, yağ ve konserve fabrikaları v.b. önemli balıkçılık limanı.

Casablanca konferansı

1967’de Gana. Gine, Fas ve Birleşik Arap cumhuriyetinin katıldıkları konferans; bu ülkeler Casablanca grubunu meydana getirdiler. Konferansta bir Afrika yasası kabul edildi. Bu yasa ortak bir askeri yüksek kumandanlık, danışılacak bir meclis ve İktisadi, siyasi, kültürel komisyonlar kurulmasını karara bağlıyordu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir