Çaşnigir Usta

Çaşnigir Usta Ortaçağ Türk devletlerinde ve osmanlı saraylarında çeşitli hizmetleri yapanların adı. Büyük Selçuklu imparatorluğunun saray teşkilâtında görülen çaşnigirler Anadolu Selçuklularında, Harizmşahlar, Atabeyler ve Anadolu beylikleri saray teşkilâtında da yer alırlar. Farsça olan kelime «bir şeyin tadına bakan» anlamına gelir.

Kuruluş devrinden başlayarak osmanlı sarayında görev alan çâşnigîrler. XVI. yy.dan itibaren hükümdar yemeğini pişirenler, dağıtanlar, divan ziyaretlerinde hizmet edenler, padişah yemeğini sunmadan önce tadanlar olmak üzere çeşitli görevlilere ayrılmışlardır.

Çasnigirbaşı

Saraydaki çâşnigîrlerin başı. Görevi, alay günleri padişah ata binerken koltuğuna girmekti. Herhangi bir suikasta karşı padişahın yiyeceği yemeklerin zehirli olmadığını tespit etmek de vazifeleri arasındaydı. Serzevva-kın-i hassa adını da alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir