Caspe Anlaşması

Caspe Anlaşması Nedir,Martin el Humano’nun Ölümünde (1410) Aragon ve Sicilya tahtları üzerinde hak iddia edenler şunlardı: Martin el Joven’in evlilik dışı oğlu ve Martin el Humano’nun torunu Aragon’lu Federico; Kral Juan I’in kızı ve Martin el Humano’nun yeğeni Aragon’lu Violante; Kral Enrique III’ün oğlu.

Martin el Humano’nun torununun yeğeni Castilla kralı Juan II; Aragon’lu Leonore’nin oğlu ye Castilla hanedanının ikinci erkek çocuğu Fernando; Urgel kontu, Barcelona hanedanının son meşru erkek lemsilcisi Martin el Humano’nun kayınbiraderi Jaime II. Aragon krallığına bağlı devletlerin meclisleri, anlaşmaya varılamadığından, adayların hukuki durumlarını incelemek için dokuz üye seçtiler.

Bunlar iki yıl süren inceleme sonucu bazı ilkeler kabul ettiler. Kadınların veraset hakkı kabul etmişti, fakat eşit durumlarda erkek varis tercih edilecekti.

Böyîece Aragon’lu Violante ile Urgel kontu Jaime II, Cas-tilla hanedanı lehine bertaraf edilmiş oluyordu. Temsil yasaklanıyordu. Bu suretle de Castilla kralı Juan II, amcası Fernando lehine tahttan uzaklaştırılıyordu.

Ayrıca evlilik dışı çocuğun veraseti kabul edilmiyordu. Aragon’lu Federico da bu şekilde bertaraf ediliyordu. Geriye Castilla hanedanının İkinci erkek çocuğu kalıyordu. Ama varisler meclis üyelerinin kararlarını kabul etmediler.

Derhal girişilen askeri müdahale, Fernando’nun zaferini sağladı fakat Fernando’nun ikinci oğlu Aragon kralı Juan II’ye karşı yapılan Katalonya isyanında (1458-1468) asiler, Viana prensi Aragon’lu Carlos’un ölümünden sonra, Portekizli Pedro II’yi, sonra da Aragon ve Sicilya kralı Renato el Buen’i hükümdar tanıdılar.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir