Çat Gölü,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Çat Gölü,Özellikleri ,Çat gölünün uzun süre sivrisineklerle dolu bir bataklık olduğu sanıldı; çünkü Tilho heyeti, araştırmalarını suların aşırı ölçüde çekildiği bir dönemde yapmıştı (1907-1908).

Bugün 25 670 km2’lik bir alanı kaplayan göl. «Çat öncesi» denizinin kalıntısıdır; bu deniz, deniz seviyesinden aşağıdaki Çat topraklarını (Tibesti’nin güneybatısındaki çöküntüler dizisi; Nil havzasını sınırlayan yamaçlara kadar uzanıyordu) örtüyordu. Ayr (Nijer’de), Tibesti ve Ennedi’deki (Çat’ta) bugün kurumuş olan nehirlerin o zamanlar debileri yüksekti.

Dördüncü zamanın sonunda Çat’ın deniz seviyesinden alçak toprakları ile göl arasında bağlantı ancak Bahr-ül-Gazal karığıyla sağlanıyordu; burada bugün de birkaç su birikintisi vardır.

Kuzeybatı kıyısı (Nijer ve Nijerya) girintili çıkıntılıdır; kuzeydoğuda (Çat cumhuriyeti) kumullar güzel manzaralı ve yerleşmeye elverişli bir bölge meydana getirir.

Güneyde Şari’nin kıyıları sık bir ormanla örtülüdür.

Sulan çok az tuzlu olduğu için kumullar arası çöküntülerin kurutulmasıyle gölden elde edilen topraklardan yararlanılır: bu topraklarda ayrışmış papirüslerin meydana getirdiği verimli balçıklarda mısır ve buğday tarımı yapılır.

Çöküntülere biriken tuzu, kıyılarda oturanlar işletir.

Gölün bütün faaliyeti Kanem bölgesine bağlı olan kuzeydoğu takımadalarında toplanır: burada boynuzlugillerden su sığırları yetiştirilir: en iyi otlaklar adalardadır ve taşmalar hayvancılığa büyük zarar verir.

Ama öte yandan yeterince avlanılmayan su faunası öylesine zengindir ki balıklarda yozlaşma belirtileri görülür.

Fransız idaresinin etkisiyle 1951’den beri polderler genişletilmiştir.

7 000 Hektarlık alan, gölden setler aracılığıyla ayrıldı.

Bir cevap yazın