Çatalca – İstanbul

Çatalca – İstanbul,Marmara bölgesinin bölümünde (İstanbul ili) ilçe merkezi;Çatalca ilçesi, 1 715 km2, 64 241 nüf. istanbul-Edirne yolundan Büyükçekmece batısında ayrılan 19 km’lik bir kol. Çatalca’yı, İstanbul’a bağlar (59 km); yüksl. 140 m. İstanbul’u Uzunköprü üzerinden-Avrupa’ya bağlayan demiryolu da kasabanın kuzeyindeki düzlükten geçer.

İlçe toprakları kuzeyde Istranca dağlarının alçalmış, yer yer ağaçlık ve çalılık kesimleriyle kaplıdır. Güneye doğru yerey dalgalı ve tepelik bir görünüş alır ve araya geniş tabanlı vâdiler girer. Kasaba, güneybatısında 330 m‘ye kadar yükselen tepelerin yamacına yerleşmiştir. Mimar Sinan yapısı Ferhatpaşa camii ve imareti Çatalca’dadır.

Çatalca Tarihi

Ortaçağda Metra adıyla anılan Çatalca, XIX. yy.ın ikinci yarısından itibaren İstanbul’u batıdan koruyan savunma hattı ile önem kazandı, ikinci Dünya savaşında Balkanları ele geçiren alman ordularının Meriç ırmağına dayanmaları üzerine Çatalca savunma sistemi yeniden ön plana geçti.

Kasabanın nüfusu 1927’de 3 142 iken askerî kuvvetlerin yerleştirilmesiyle 1940’ta 10 000’i, 1945’te 22 000’i aştı; 1950’de tekrar 3 800’e düştü, ondan sonra yavaş bir artma gösterdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir