Çatalca Savaşları | Ansiklopedik Bilgi |

Çatalca savunması,Çatalca Savaşları,15 Kasım 1912’de Çatalca’daki savunma hatlarına saldırdılar.

Daha önce tahkimat yapılan Çatalca’da bulgar ordusu durduruldu. Top sesleri İstanbul’dan duyulduğu için halk ve hükümet heyecan içinde idi.

Babıali ordudan ümidini kesmiş, savaşın durdurulmasını istiyordu.

Tarafsız devletlerin savaş gemileri kendi tebaalarını korumak düşüncesiyle İstanbul limanına gelmişlerdi.

Devlet, barışı sağlamak için üç kere büyük devletlere başvurduysa da birbirini tutmayan teklifler yüzünden anlaşmaya varılamadı.

Bu yüzden Babıali, aracısız olarak mütareke isteğinde bulundu.

Balkan Savaşlarında Çatalca

Mütereke görüşmeleri başkumandan vekili harbiye nazın Nâzım Paşa ile general Savof arasında Çatalca istasyonundaki bir vagonda yapıldı (3 aralık 1912), Bu mütarekeye göre hükümet, bulgar kuşatmasındaki Edirne’ye yardım gönderemeyecek, barış konferansı Londra’da toplanacak, dört günde anlaşma sağlanmazsa savaş tekrar başlayacak, Osmanlı devleti, Karadeniz ablukasını kaldıracaktı.

Mütarekeyi Bulgaristan’dan başka Sırbistan ve Karadağ da imzaladı.

Londra barış konferansı 3 aralık 1912’de başladıysa da Balkan devletlerinin Edirne ve Doğu Trakya ile birlikte Balkanları ve Ege adalarını istemekteki ısrarları yüzünden bir sonuca bağlanmadan dağıldı.

Büyük devletler 17 ocak 1913’te Babıaliye verdikleri bir nota ile Edirne’nin Bulgaristan’a bırakılmasını, adalar yönetiminin kendi halklarına sorulmasını ve Midye-Enez hattının sınır sayılmasını istediler.

Osmanlı devleti bu teklifleri incelerken 23 ocak 1913’te Babıali baskını oldu; İktidar İttihat ve Terakki partisine geçti.

4 Şubatta Çatalca savaşları tekrar başladı, başarı sağlayamayan bulgarlar geri çekilmek zorunda kaldılar.

Bir süre sonra tekrarlanan saldırı ile Baba Nakkaş köyüne kadar ilerledilerse de şimdi Gaziler tepesi diye anılan yerde bulgar ordusu kesinlikle yenildi.

Osmanlı savaş gemileri de Karadeniz ve Marmara’dan yaptıkları bombardımanlarla bulgar ordusunu hırpalıyordu.

Ne var ki savaşın uzaması yüzünden Osmanlı devleti yeniden barış istedi.

Büyük devletlerin de aracılığı ile Londra barış konferansında (30 mayıs 1913); Midye-Enez hattı sınır kabul edildi: Edirne 21 temmuz 1913 tarihine kadar bulgar işgalinde kaldı.

Bir cevap yazın