Salmonella

Salmonella (Amerikalı hekim Daniel Elmer Salmon’un [1850-1914] adından). Bakteriyol. Paratifo basiline benzeyen ve salmonelloz’a sebep olan Gram negatif basil. Salmonella’lar

Devam