Bedri Bey

Bedri Bey (1881- ?)- İstanbul şehreminlerinden ve Polis Genel Müdürü. İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Numune-i Terakki Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdisi’nde yaptıktan sonra

Devam