Çavdarlı Höyük | Ansiklopedik Bilgi |

Çavdarlı Höyük Afyon ilinden 16,5 km uzaklıkta höyük, Akarçay deresinin meydana getirdiği düzlük içindedir. 6 m yüksk; 200 x 250 m çapındadır. Burada 1964’te Mahmut Akok tarafından kazılar yapıldı.

Höyüğün en üst tabakasında Osmanlı-Türk çağına ait bir çiftliğin izleri vardır.

Bu tabakanın altında M.S. III. ve IV.yy.a ait sayılan ve roma çağı diye kabul edilen yerleşme tabakası yer alır.

Roma tabakasının altından tarihöncesi devirlere ait katlar gelmektedir.

Kazılar sonucunda ele geçen en önemli buluntular; mermer adak heykelleri, Yunanca ve Latince kitabelerdir.

Tarihöncesi devre ait kemik, taş ve madeni buluntulara da rastlanmıştır. Arkeologlar tarafından M.ö. 2500-2000 yıllarına ait olduğu kabul edilir.

Bir cevap yazın