Cavidname Nedir,Konusu

Cavidname Nedir,Konusu,Cavidname veya Cavidanname Baba Efdal-i Kâşânî (öl. 1300) tarafından yazılan, ahlâk ve’ felsefe kurallarını derleyen farsça eser. Yazar bu eserinde İlmi problemler, ahlâk, kâinatın doğuş öncesi ve sonrası hak kında bilgi verir.

Kitap dört bölümdür:

1. ilim dalları

2. kendini tanımak ve bunun metodu.

3. Bir işe başlama zamanını bilme.

4. bir isin uygulamasını bilme.

Yazar eseri, özet olsa bile ahlâk, psikoloji ve kelâm bilimlerini biribirine karıştırarak derlemiştir.

Eser, felsefe ve irfan (iç bilgisi) gibi konuları işler ve ayrıca farsça felsefe terimlerini kapsaması bakımından da büyük bir önem taşır. 1893’te özetlenerek, 1913’te de Baba Efdal’in diğer yedi risalesiyle birlikte yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir