Çavlı Çandar

Çavlı Çandar selçuklu emiri (öl. 1146). Selçuklu sultanı Tuğrul Bey’in kölesi olduğu için bazı kaynaklarda Tuğruli adıyla anılır. Tuğrul Beyin ölümü üzerine kardeşi Mesud’un hizmetine girdi. Sultan Mesud’un atabeyi olan Karasungur.

ölmeden önce, ordusunu ve ülkesi Azerbaycan’ı Çavlıya bıraktı (1140). 1143 Yılında Rey hakimi Abbas ile Fars valisi Boz Aba’nın sultan Mesud’a karşı Hemedan’a yürüyüşlerini Çavlı durdurdu. Hükümdarın yakınındaki Belengiroğlu ile Hasbey’in kıskançlığını çekti.

Sultan Mesud’a ve adamlarına güveni kalmayan Çavlı, başka bir selçuk şehzadesinin başa geçmesi için çalışmalar yaptığı, Hemedan’a yürüdüğü sırada Zencan yakınında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir