Çayır Voynukları

Çayır Voynukları Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşanın teklifi ile Murad II zamanında seferde ordu atlarına bakmak, has ahır ve çayır hizmetleriyle görevlendirilmek üzere hıristiyanlardan, özellikle Bulgarlardan seçilen bir sınıf asker.

Istabl-ı Amire emrinde çayır ve has ahır hizmetlerinde bulunanlara «Çayır voynukları». seferde seyislik yapanlara da «Sefer voynukları» denirdi.

Zabitlerine «Voynuk beyi» denir ve çalıştıkları bölgelerdeki çeri-başıların, yani topraklı süvari subaylarının buyruğu altında bulunurlardı.

Bir cevap yazın