Çaylak Tevfik Kimdir

Çaylak Tevfik Kimdir ,Türk gazetecisi (İstanbul 1843-1892).

Düzenli bir öğretim görmedi, gazetelerde musahhihlik, muhabirlik yaparak yetişti.

Muhbir gazetesine makaleler yazdı. İzmit ve Bursa’da memur olarak bulundu. Bursa’da Hüdavendigâr gazetesini çıkardı.

İstanbul’da, Asır ve Terakki gazetelerini yayımladı.

Bursa’daki görevinden sonra, Asır gazetesini Letâif-i Âsâr adı ile yeniden çıkardı.

Vakit ve Basiret gazetelerindeki yazarlığından sonra, yayımladığı mizah gazetesi Çaylak’ın adıyla anıldı.

Görevli olduğu Macaristan gezisinden sonra Yadigâr-ı Macaristan adlı bir kitap yayımladı (1877).

Kafile-i şu’arâ adlı tezkiresini ancak D harfine kadar yazabildi. «İstanbul’da Bir Sene» (1881-1883) başlığı altında yazdığı beş kitapta CTandır, Mahalle Kahveleri, Kâğıthane, Ramazan Geceleri, Meyhane) İstanbul halkının gündelik yaşayışını anlattı.

Ayrıca, Letaif-i Nasrettin, Bu Adam (1883) ve Hazine-i Letâif (1885) adlı kitaplarında da iki yüz kadar Nasrettin Hoca fıkrasını bir araya topladı.

Bir cevap yazın