Cebi Humayun Nedir,Ne Demek

Cebi hümayun hazinesi,Cebi Humayun Nedir,Ne Demek,Cebi hümayun.

Osmanlı padişahlarının süreli gelirleri şunlardı: Mısır vilâyetinden gelen 600 000 altınlık gelir.

Padişah haslarının geliri, saraya ait bostanlardan gelen varidat; saraya ait orman ve çayırların geliri; Bursa kazasından gelen cebi hümayun akçası.

Bundan başka Erdel, Eflak ve Boğdan beyliklerinin tevcihinden ve bazı diğer mansıplardan alınan caizeler, harp ganimetlerinden ayrılan hisseler, müsaderelerden hasıl olan para, padişahların daimi olmayan gelirleri arasında idi.

Bütün bunlar padişahın şahsi parasını meydana getirir ve Enderun hâzinesinde saklanırdı.

Cebi Hümayun Dairesi

Dairenin giderleri başmabeyincinin denetimi altındaydı.

Cebi Hümayun dairesine gerekli olan para, her ay hazineyi hassadan gönderilirdi.

Sultan Hamid’in kendisine ait 9 000 altın Ödeneği vardı.

Her ay başında Hazineyi Hassa nazın bu parayı şahsen Sultan Hamid’e verirdi.

Veliaht Reşad Efendinin ve adamlarının maaşlarını da bu dokuz bin liralık ödenekten verirdi.

Abdülhamid’in tahttan indirilişinden sonra sultan Reşad ve Vahideddin zamanlarında da bu daire işine devam etmiş, osmanlı saltanatıyla beraber, bu daire de kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın