Çehrin Seferi

Çehrin Seferi Çehrin şehri (bugün Çigir) XVII. yy.da gerek Kazaklar arasındaki mücadeleler, gerek Ruslar ile Lehliler ve Osmanlılar arasında meydana gelen savaşlar sırasında, hendek ve surlarla tahkim edilmiş ve kale haline getirilmişti.

Aynı yüzyılın ikinci yarısı başlarında, Zaporog Kazakları hetmanı Brohovecki ile Sarıkamış kazaklarının hetmanı Doroşenko arasında el değiştirdi.

1668’de. bütün Kazaklara hetman olan Doroşenko’nun, osmanlı himayesini kabul etmesiyle, Çehrin kalesi Türk hâkimiyetine girdi ve buranın korunması Kırım hanlığına bırakıldı.

Çehrin kalesi 1674’te, Lehliler ve 1675’te Ruslar tarafmdan kuşatılmasına rağmen, önce Kırım hanı Adil Giray’ın, daha sonra da Selim Giray’ın yardıma gelmeleri sonucunda bu kuşatmalardan kurtuldu.

Ancak 1677’de, kazak hetmanı Doroşenko’nun, rus himayesini kabul ve Çehrin kalesini Ruslara teslim etmesi üzerine, Kırım’ın kuzeyinde osmanlı sınırları tehlikeye düştü.

1677’de dört bin kadar rus, kazak ve alman askeri tarafından savunulan Çehrin önünde, İbrahim Paşa başarı kazanamadığı için 1678’de sadrazam Kara Mustafa Paşa, kalenin fethine memur edildi.

Osmanlı ordusu, 30 nisanda İstanbul, Davutpaşa sahrasından hareket ederek, Silistre’ye kadar. Sultan Mehmed IV ile beraber geldi.

Ordu daha sonra, Mustafa Paşanm kumandasında Çehrin kalesi önüne vardı.

Kırım hanı Murad Giray Han da osmanlı kuvvetleri ile beraber bulunuyordu.

Kara Mustafa Paşa, bir taraftan Çehrin kalesini kuşatırken, diğer taraftan da general G. Romodanovski idaresinde, bu kaleye yardıma gelen rus kuvvetleri ve Barabaş kazaklarına karşı savaştı.

Otuz üç günlük bir kuşatma sonunda 12 ağustos 1678’de Çehrin kalesini aldı, Ruslar geri çekilmek zorunda kaldı.

Bu savaş Osmanlılar ile Ruslar arasındaki ilk önemli çatışmalardan biridir.

Çehrin kalesi, sekiz yıl kadar Osmanlıların elinde kaldı; daha sonra, Petro I’in Kırım’a saldırdığı ve Doğan, Kırman, Azak kalelerini ele geçirdiği sırada rus hâkimiyetine geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir