Çekim Yasası Nedir

Çekim Yasası Nedir,cansız varlıklar (yıldızlar, gezegenler, hava taşıtları, insanlar, yağmur damlaları, atomlar) arasında karşılıklı bir çekim kuvveti olduğunu açıklıyordu.

Evrensel çekim yasası gezegenlerin hareketine ilişkin Kepler kanunlarına tam bir açıklık getirdiği gibi, bu yasalar ile gözlem sonuçları arasındaki bazı tutarsızlıkları da açıkladı.

Fırlatılan bir cismin ya da dalından kopan bir elmanın neden havada kalmayıp yere düştüğü de gene bu yasanın açıklayabildiği bir olguydu.

Newton’un çekim yasası, eskiçağlardan beri bilinen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri ile kendi gezegenimiz olan Dünya dışında iki yeni gezegenin daha keşfine yol açtı.

Yedinci gezegen olan Uranüs’ü, Almanya’da doğup İngiltere’de yaşayan ünlü astronom ve teleskop yapımcısı Sir Wiliam Herschel 1781’de bulmuştu.

Sonradan Uranüs’ün yörüngedeki hareketinde Newton yasalarına uymayan bazı düzensizlikler saptandı.

Bunun tek açıklaması, Uranüs’ün ötesinde, onun hareketlerini etkileyen başka bir gezegenin bulunmasıydı.

İngiliz John Couch Adams ile Fransız Urbain Le Verrier birbirlerinin çalışmalarından habersiz olarak bu konuya el attılar ve Uranüs’ü bu düzeyde etkileyebilmesi için yeni gezegenin nerede bulunması gerektiğini ayrı ayrı hesapladılar.

1846’da Alman astronom Johann Gaile, teleskopunu Adams ve Le Verrier’nin belirttikleri noktaya çevirdi ve Neptün adı verilen sekizinci gezegeni buldu.

Bir süre sonra Neptün’ün de Newton yasasına tam uygun olarak hareket etmediği anlaşıldı.

Bu düzensizliğin sorumlusu da gene yeni bir gezegendi.

Plüton olarak adlandırılan bu dokuzuncu gezegeni 1930’da ABD’li astronom Clyde Tombaugh buldu.

Plüton bugün bilinen gezegenlerin sonuncusudur; üstelik Güneş Sistemi’mizde Plüton’un ötesinde başka gezegenlerin olabileceğine inanan astronomların sayısı da pek fazla değildir.

Ama evrende başka “güneş sistemleri” de var ve bu yıldızların çevresinde dolanan gezegenlerin olmaması için hiçbir neden yok.

Nitekim, Barnard Yıldızı olarak bilinen yakındaki bir yıldızın ışığmdaki titreşmeler, bu yıldızın çevresinde dolanan büyük bir gezegenin etkisinden kaynaklanabilir.

Newton’un evrensel çekim yasasının çok önemli başka sonuçları da oldu.

Merkür gezegeninin hareketinde Newton yasasına uymayan hafif bir sapma belirlenmiş ve neden ileri geldiği bir türlü açıklanamamıştı.

Le Verrier, Merkür ile Güneş arasında başka bir gezegenin bulunabileceğini öne sürdü, ama böyle bir gezegenin varlığı saptanamadı.

Bu olayın açıklaması ancak 1915’te, büyük Alman bilgini Albert Einstein’ın çekim yasasıyla yapılabildi.

Einstein’ın “Görelilik Kuramı”nın bir parçası olan bu yasa, Merkür’den yansıyan ışık ışınlarının Güneş’in yakınından geçerken sapmaya uğradığını ortaya koymuştu.

Bu sapma nedeniyle gezegen, bulunduğu gerçek noktadan daha farklı bir yerdeymiş gibi görünüyordu.

Einstein enerji ile kütlenin eşdeğerli olduğunu kanıtlayarak, bir enerji türü olan ışık ışınlarının da Güneş’in çekim kuvvetiyle doğrultu değiştireceğini açıkladı.

Bir cevap yazın