Celal İsmail Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Celal İsmail Paşa Kimdir,Hayatı ,Türk hekimi (İşkodra 1862-İstanbul 1925).

Trabzon eşrafından Divitçizade İsmail Paşanın oğlu.

1886’da. Askeri Tıbbiye’yi bitirdi, iç hastalıkları üzerinde ihtisas için Paris’e gitti.

1891) Yılında. İstanbul’a döndü.

Mekteb-i Tıbbiye’yi Şahane seririyat-ı dahiliye hocası Zoiros” Paşa’nın yanında muallim muavini oidu. Hocasının ayrılmasından sonra onun yerine geçti. 1907’de, rütbesi paşalığa yükseldi.

1908 inkılabında, rütbesi kaymakamlığa (yarbay) indirildi.

Tıbbiyelerın birleştirilerek. Tıp fakültesinin meydana gelmesinden sonra, II. Dahiliye servisi hocası olarak, Gülhane’de ve fakültede ders okuttu.

İspanya’da, Paris’te kongrelere katıldı.

Bilimsel çalışmalarını ve araştırmalarını daha çok verem hastalığı üzerinde toplamıştı.

Musahabe-i Sıhhiye, Deniz Havası ve Hamamları, Dürus-ı Seririyât-ı Tıbbiye (Pratik Tıp Dersleri) isimli eserleri önemlidir. Birçok makalesi de yayımlandı.

Bir cevap yazın