Celaleddin Karatay Kimdir,Hayatı

Celaleddin Karatay Kimdir,( ? – 1254) Anadolu Selçuklu devleti devlet adamı. Kölelikten yetişti.

Celaleddin Karatay Hayatı

Sultan izzeddin Keykâvus (1210-1219) devrinde devât âmirliği ve sipahsalarlık yaptı. Sultan Alâeddin Keykubad I’in (1219-1237) ölümüne kadar Taşthane emirliğinde bulundu.

Gıyaseddin Keyhusrev II (öl. 1245) tarafından yeniden Taşthane ve Hazinei Hassa emirliğine getirildi.

Gıyaseddin Keyhüsrev II’nin ölümünden sonra, Karatay’ın devlet işlerindeki önemli yeri daha çok. ortaya çıktı.

Sultanın ölümü ile geride İzzeddin, Rükneddin ve Alâeddin adında, yaşları çok küçük üç oğlu kaldı.

Aralarmda Celâleddin Karatay’ın da bulunduğu devrin devlet adamları, tahta en büyük şehzade olan İzzeddin Keykâvus Il’yi çıkardılar. Celâleddİn Karatay saltanat naibi oldu.

Ancak İzzeddin Keykâvus II’nin moğol hakanı Güyük Hanın tahta çıkış törenine giden kardeşi Rükneddin Kılıç Arslan IV, sultanın azline dair bir yarlığ getirerek Sivas’ta bağımsızlığını ilân etti (1248 – 1249).

Celâleddİn Karatay, devlet için doğacak kötü sonuçları düşünerek üç kardeşin birlikte tahta çıkmalarını teklif etti.

Kılıç Arslan IV taraftarları bunu istemediler. Konya Aksarayı önünde yapılan savaşı sultan Keykâvus II ve Celâleddin’in kuvvetleri kazandı.

Keykâvus II ve Kılıç Arslan IV barıştılar. Üç kardeş ortak olarak saltanat sürdüler (1249).

Aynı yıl içinde Celâleddİn Karatay atabey oldu, ölümüne kadar bu görevde kalarak kardeşlerin mücadele etmeden saltanat sürmelerini sağladı.

Celaleddin Karatay Kayseri’de öldü ve Konya’da yaptırmış olduğu medresenin yanına gömüldü.

Selçuklu devri anıtlarından olan kervansarayı, Kayseri’nin doğusunda bugünkü Bünyan kazasının ilbaşı (Lamantı) bucağına bağlı Karadayı (Karatay) köyündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir